Eğitim Kurumları Güvenliği

Firmamız proje kapsamında kolej güvenliği hizmeti vermeye başlamadan önce öğrenci sayısı, meydana gelen olaylar, okulun büyüklüğü, okulun bulunduğu bölge ve fiziki koşullar yönünden risk analizi yapmanın yanısıra Kolej çevre duvarı, Kamera sistemleri, Alarm sistemi, aydınlatmanın yeterliliği, sütre (Perde, Askeri terminolojide düşmandan ve ateşten korunmaya yarar doğal ya da yapay siper) görevi yapabilecek gereksiz çalılık vs. fiziki durumların ortadan kaldırılması konusunda okul idaresi ve emniyet müdürlükleri ile bilgi teatisi ve koordinasyonu sağlar, gerekli belge ve raporları inceler. Bununla birlikte ilke olarak; Kaliteli ve sağlıklı bir eğitim ortamının asri unsurları olan öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinin üst düzeyde sağlanması ile birlikte BLK Güvenlik elemanları tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de geliştirilerek artırılmasının eğitimin kalitesini artıracağını düşünmekteyiz. Burada önemli olan konu; Tarafların biribirlerine ait görevleri üstlenmesi değil, bilakis her bir parçanın görevini en iyi biçimde yaparak ve yaptığı işlemlerden diğerini de haberdar ederek bütünün bir parçası olduğunu bilmesidir. Bu nedenle firmamız; Kolej yetkilileri ve velilerin de katıldığı çeşitli güvenlik konferansları da düzenlemekte, bu toplantılar sayesinde Özel güvenlik amirleri, güvenlik görevlileri, Kolej yöneticileri, öğrenci ve veliler arasında oluşturulan bilgi köprüsü ile tarafların yürüttüğü faaliyetler ve muhtemel sorunlar karşısında en kısa zamanda en etkin ve verimli çözümlerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Yüksekokul ve Üniversite güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir güvenlik şirketi olan BLK güvenlik, üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir. Gerek Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf Üniversitelerinde güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerde alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, görev yapacak özel güvenlik görevlileri üniversite güvenliği konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, El dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir.

Yüksekokul ve Üniversitelerin çeşitli bölüm ve fakültelerinde eğitim gören kişiler, yetişkin olma yolunda hızla ilerleyen gençler, yani çocuklarımızdır. Bu sebeple amacı eğitim ve kariyer olan öğrencileri ve üniversite yönetimlerini tepkisel öğrenci hareketleri ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmeti ile korumak gerektiği ortadadır.

Kataloğumuza burdan bakabilirsiniz.